Javna nabava

Ispis

Temeljem članka 80. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi ( NN 120/16) ravnateljica Doma zdravlja Sisak dana 6. lipnja 2017. godine daje sljedeću IZJAVU O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

 

2018. godina

 

2017. godina

Opći akt o pripremi i provedbi postupka jednostavne nabave

 

2016. godina

 

2015. godina

 2014. godina2012. i 2013. godina

 

Thursday the 26th. .Izrada i održavanje: BIT Centar d.o.o.
Free Joomla 2.5 templates by New Poker Reviews