Na temelju članka 26. Statuta Doma zdravlja Sisak, a u svezi natječaja za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme objavljenim u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 16.12.2020. godine, ravnateljica Doma zdravlja Sisak dana 15. veljače 2021. godine donosi slijedeću

ODLUKU
o poništenju natječaja za radno mjesto spremač/spremačica

1. Poništava se natječaj za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme za radno mjesto spremač/ spremačica za potrebe rada u Domu zdravlja Sisak objavljen na Zavodu za zapošljavanje dana 16.12.2020. godine.
2. Ova odluka bit će objavljena na mrežnoj stranici Doma zdravlja Sisak.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Ur. broj: 2176-121/02-340-21