Na temelju članka 26. Statuta Doma zdravlja Sisak, a u svezi sa natječajem za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme, objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 26.1.2021. godine, ravnateljica Doma zdravlja Sisak dana 17. veljače 2021. godine donosi slijedeću:

Odluku o odabiru kandidata za prijem u radni odnos- doktorica medicine dentalne na neodređeno vrijeme u ordinaciji dentalne medicine u Domu zdravlja Sisak.