RTG zubi Doma zdravlja Sisak radi na lokaciji Petrinja, R. Lopašića 1 od ponedjeljka do petka od 7.30 do 13.30. Telefon 815 534