Javni natječaj o prikupljanju pismenih ponuda za prodaju automobila